Gemeentes discrimineren bij onderzoek naar huizen Turkse-Nederlanders

Nederlandse Gemeentes mogen niet specifiek speuren naar informatie over bijstand ontvangende Turks-Nederlandse en hun huizen in Turkije. Dit vermogensonderzoek is in strijd met het discriminatieverbod oordeelt de Centrale Raad van Beroep. De raad stelt dat er geen doorlopend en gefaseerd onderzoek naar alle niet-Nederlandse uitkeringsgerechtigden is en er daarom dus sprake is van discriminatie. Wanneer […]